Ziekenhuizen & Zorgcentra

Je zal je been maar brekenzorgcentra

Vroeger, toen veegde iedereen zijn stoepje aan zodat andere mensen geen last hadden van de gladheid voor jouw deur.

Tegenwoordig wordt er gestrooid. Maar strooizout is schadelijk voor het Milieu en uw kostbare vloeren worden getekend met witte uitgebeten vlekken die niet meer zijn te verwijderen.

Een ziekenhuis en zorgcentra kent een druk verkeer van vele mensen per dag. Tijdens de gladde winterperiode is dat een groot gevaar voor blessures. Een veilig en adequate oplossing is Dooikorrels, veilig voor de bewoners, patiënten en bezoekers en veilig voor uw fraaie gepoetste vloeren.

Zéker slecht ter been zijnde mensen en senioren zijn gebaat bij een snelle, veilige en adequate gladheidbestrijding. Cleanbest adviseert daarom Dooikorrels te gebruiken, hét Milieuvriendelijke alternatief voor strooizout.

Dus gebruik IceMelz eco® !!