Strategie

scp_strategie

Missie

Primaire functie en fundamentele behoefte waarin door ons wordt voorzien

 • Het vervaardigen van minder milieu belastende reinigingsmiddelen.
 • Deze op professionele winstgevende wijze in de binnen- en buitenlandse markt zetten.
 • Een substantiële bijdrage leveren aan een schoner werk- en leefklimaat.

Visie

Om de missie te verwezenlijken streven wij naar toonaangevend producent / leverancier te zijn die

 • Efficiënt, goedkoop en zodanig concurrerend is.
 • Klantgericht werkt en de afgesproken kwaliteit levert.
 • Veilig en milieubewust handelt.
 • De medewerkers uitdagend werk biedt in een slagvaardige organisatie.

Strategie

Doelstellingen waaraan we moeten voldoen

 • Deze doelstellingen zijn afgeleid van de vier elementen uit de visie en richten zich op alle organisatiebouwstenen.
 • Doelstellingen worden uitgewerkt in scenario’s, maatregelen, interventies of verbeteracties.
 • Draagvlak creëren om de voorgenomen resultaten te bereiken.
 • De succesbepalende factor die essentieel is voor de levensvatbaarheid en het succes van de organisatie continue bewaken en waar mogelijk vergroten.